خصوصیات واردات خودرو واردات خودرو ایل :

نام علمی &# واردات خودرو با کارت ایثارگری
نام ان واردات خودرو یسی : Gladiolus
نام خانواده : Iridaceae

واردات خودرو واردات خودرو ایل از تیره Iridaceae ( تیره زنبق‌ها ) است و از جنس Gladiolus که در ان واردات خودرو یسی به طور مخفف Glads نیز نامیده میگردند . و دارای پیاز است . ( در پارسی این جور پیاز به اسم «پداژه» خوانده میشود ) .
واردات خودرو ایل به عنوان گیاه شاخه بریده از دیرباز در سراسر عالم جاافتاده و مقبول واقع شده‌است . دو جور بخش اعظم از واردات خودرو ایل کشت می شود که نوع استاندارد از یک پیاز یک شاخه با حدود 30 واردات خودرو ( واردات خودرو آذین : سنبله ) تولید میکند و جور مینیاتور احتمالا از پیاز یکسری شاخه واردات خودرو دهنده با ارتفاع و تعداد واردات خودرو کمتر تولید بکند . در ایالات متحده بیشترین تولید این گیاه در ایالات فلوریدا , کالیفرنیا و میشیگان است و در ایران درشهرهای محلات و دزفول بیشترین اندازه آن کشت می گردد .

رقمی از واردات خودرو ایل تحت عنوان گیاه بومی جمهوری اسلامی ایران شناخته می گردد با اسم Gladiolus persicus که واردات خودرو ایل وحشی خوانده میشود . اکثر اوقات واردات خودرو ایلها از نواحی مدیترانه‌ای و اروپا منشاء گرفته‌اند .
تنوع رنگ در واردات خودرو ایل فراوان است و به غیر از آبی‌رنگ و سبز ( واقعی ) رنگهای دیگر در واردات خودرو ایلها مشاهده می شود . ( رنگهای آبی‌رنگ و سبز را به وسیله گذاشتن واردات خودرو ایل سفید در محلول رنگ غذایی و آب در واردات خودرو فروشی ها تولید میکنند . )
علاوه بر واردات خودرو ها که در واردات خودرو بریده استفاده می شود برگها نیز در واردات خودرو آرایی به وفور سود می گردند .واردات خودرو واردات خودرو ایلکاشت در واردات خودرو دان :
برای کاشت در واردات خودرو دان پیازها را در واردات خودرو دانهایی با سایز دهانه 18 تا 20 سانتی متر ( و در شکل رغبت بیشتر ) و با همین نسبت طول میتوان کشت کرد . عمق کاشت حدود 5 تا 10 سانتیمتر است .

جنس بستر :
خاک تازه و ضدعفونی شده مضاعف با اهمیت است . پس از 2 تا 3 سال کشت و عمل بایستی جنس بستر عوض بشود . pH خاک دلخواه 6 تا 6 . 5 است . بستری که خوب زهکشی بشود و خوب رطوبت بیش تر را رد بکند واجب است . چرا که نگه داشتن بیشتراز حد رطوبت می‌تواند سبب به پوسیده شدن پیازها و مشکلات با بیماریهای قارچی بشود .
جنس خاک آیتم به کار گیری در مزارع کشور‌ایران اغلب ادغام رس و ماسه است و کمتر از کود حیوانی استفاده می‌شود . البته در کشت امروزی مخلوط پیتماس و کوکوپیت خوبتر است . ( از پرلیت به جهت نگه داشتن رطوبت بسیار کمتر باید فایده کرد )

آبیاری :
خوب تر است آبیاری تر و تمیز باشد . اما به رطوبت فراوان حیاتی است . از سوی دیگر خشکی سبب کوتاه ماندن و منحرف شدن ساقه واردات خودرو دهنده می گردد . تنش بی آبی موجب کاهش تعداد واردات خودرو چه‌ها می شود .

دما :
واردات خودرو ایل در بهار و تابستان در اکثر اوقات نقاط کشور ایران از سردسیر تا گرمسیر پرورش مینماید . دمای اساس برای آن 5 جايگاه سانتیگراد است . بهترین رشد در 18 تا 25 رتبه حادثه می‌ افتد و در دمای ذیل 7 یا این که بالای 30 جايگاه پرورش متوقف میشود .

فروغ :
فروغ قلیل منجر عقیمی می شود . هر چقدر نوروروشنایی قلیل باشد ارتفاع خوشه واردات خودرو کمتر می گردد . فروغ و روشنایی ناچیز , روزهای کوتاه و دمای ذیل شبانه باعث کاهش تعداد جوانه‌های واردات خودرو شده . روز بلندی منجر تاخیر در واردات خودرو دهی می‌شود البته کیفیت واردات خودرو را افزایش می دهد . ارتفاع روز 12 تا 14 ساعت درطول روز مطلوب است .
واردات خودرو واردات خودرو ایل


پیش رس کردن :
یکی‌از خاصیت جالب واردات خودرو های پیازی , قابل پیش رس شدن آنهاست بطوری که می بضاعت و توان قوانینی را برای پیاز فراهم کرد تا زودتر از موعد جوانه بزند و واردات خودرو بدهد . مهندس پوردلان درباره ی نحوه پیش رس کردن پیاز می گوید : نخست اضطراری است پیازچه ای که از پیاز حیاتی جداگانه شده‌است در یک واردات خودرو دان مستقل کاشته و به مقطع شش عدد هفت هفته کناره باغچه یا این که واردات خودرو شن قرار بخشید تا استراحت کند . در این فاصله رطوبت مطلوب را برای آن مهیا فرمائید تا جوانه بزند . پس از آن , واردات خودرو دان را به واردات خودرو خانه برده و دمای واردات خودرو خانه را نزدیک به ۱۰ سکو سانتی گراد تهیه نمائید . در صورتیکه دمای اتاق هم حدود ۱۰ مرتبه سانتی گراد باشد و رطوبت واردات خودرو دان تأمین شود می قدرت آن را در اتاق مراقبت کرد .بعداز یک سری روز می بایست واردات خودرو دان را نزدیک پنجره برد تا روشنایی بیشتری به آن برسد . در پهنا چندین هفته شکوفه ها استارت به باز شدن می نمایند , در‌این مجال است که می بایست واردات خودرو دان را در محیط روشن , دور از روشنایی بدون واسطه خورشید و حرارت بخاری و شوفاژ قرار اعطا کرد و دمای مناسب یعنی ۱۶ تا ۲۱درجه سانتی گراد را برای آن آماده کرد . واردات خودرو دان را اگر چه روز یک مرتبه بایستی چرخانید تا نور و روشنایی به همه بخش های واردات خودرو دان رسد .قیمت واردات خودرو واردات خودرو ایل
بها این واردات خودرو در فصول متعدد متفاوت است و لیکن برای مشاهده قیمت می توانید به بخشها جور واردات خودرو و تاج واردات خودرو رجوع‌کنید .

*جهت شناخت با ویژگی ها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *